Call us Now ,Best Paralegal for Landlord & Tenant, Small Claim . Traffic Ticket, Immigration & Refugee , Notary

ایران

Refugee cliam best senario @Riolaw.ca

refugee_group5

مهاجرت

مسیری است برای زندگی بهتر

( پناهندگی با ضامن خصوصی (اسپانسرشیپ

معرفی روش گناهندگی با ضامن خصوصی - گروه 5

برای این روش پناهندگی که از بهترین روش های پناهندگی است. نیاز به پنج نفرکه در کانادا زندگی کنند، و یکسری شرایط مانند اقامت دائم و یا شهروندی کانادا را داشته باشند و همگی در یک شهر و یا محدوده زندگی کنند و  بالای ۱۸ سال باشد نیاز است. این افراد می توانند گروه پنج نفری را تشکیل بدهند و پناهنده ی را از کشور دومی اسپانسر کنند و به کانادا بیاورند. اعضای این گروه باید تعهد کنند که بعد از آمدن ِ پناهنده به کانادا برای حداقل یک سال آینده او را از لحاظ اجتماعی، روانی و مالی حمایت و یاری می کنند.

آیا غیر گروه پنج، راه دیگری هم برای اسپانسر شدن پناهنده وجود دارد؟

بلی. شماری از نهادهای در کانادا مانند کلیسا ها، مساجد، سازمانها و انجمن های خیریه نیز واجد شرایط اسپانسرشپ پناهنده (ریفوجی) هستند.  که “اگریمنت هولدر ها” نامیده میشوند. این نهادها لیست انتظار طولانی  از پناهنده گان را دارند که ممکن است پناهنده گان تازه ثبت شده سالها در انتظار بمانند. در ضمن، این نهاد ها اهداف مختلفی دارند مانند اینکه تنها به خانواده های هدف خود که مستحق نامیده میشوند کمک می کنند و هرکدام تعریف خودشان را از مستحق دارند.
 

تعریف کشور دوم ( کجاست)؟

اگر شما را افغانی فرض کنیم، و شما به تاجکستان پناهنده شده اید، کشور دوم تاجکستان است. اگر از افغانستان به هندوستان پناهنده شده اید، کشور دوم هندوستان است.
اگر در کشوری که شما هستید یو ان اچ سی آر فعالیت دارد و پناهجو می پذیرد، باید کیس شما توسط این اداره پذیرفته شده باشد و ریفوجی کارت یو ان اچ سی آر یا دفتر ملل متحد در امور پناهندگاه را دریافت کرده باشید. با کاغذ آبی ثبت کیس تان واجد شرایط اسپانسرشپ ریفوجی نمی شوید.
در کشوری که یو ان اچ سی آر پناهنده نمی پذیرد – مانند تاجکستان و ترکیه، شما باید توسط اداره مهاجرت حکومت آن کشور به صفت پناهنده قبول شده باشید و کارت پناهندگی آن کشور را گرفته باشید. در تاجکستان این کارت به نام کارت سرخ یاد می شود.

پناهنده به کشوری که از آن فرار کرده نبایستی برگردد

اگر خودم را در کشور دومی ثبت کنم و به شکل مقطعی برای کار و یا کارهای مهم دیگر برگردم به افغانستان، برایم مشکل ساز می شود؟

بلی، کیس پناهندگی شما بطور خودکار بسته می شود، ادعای شما دروغ محسوب می شود و از کشور دومی به افغانستان برگردانده می شوید.
معنای ذاتی پناهندگی وجود خطر در کشور یا منطقه ای خاص است که پناهنده از آن فرار کرده است و بنابراین برگشتن به کشور مبدا وقتی آن خطر و یا تبعیض وجود دارد ممکن نیست و اگر آن مسئله حل شده باشد دیگر پناهندگی معنایی ندارد
 

آیا اعضای گروه پنج باید وابستگی خانوادگی با پناهنده داشته باشند؟

آیا اعضای گروه پنج باید خویش و اقارب من باشند؟ نخیر، می توانند بیگانه نیز باشند.

آیا گروه پنج در کانادا که قبلاً خانواده ی را اسپانسر کرده است می تواند مرا و یا خانواده ی مرا نیز اسپانسر کند؟

بلی. اگر اعضای گروه پنج از عهده مصارف اسپانسر شونده گان برامده بتوانند، می توانند خانواده دومی و سومی را نیز اسپانسر کنند.
 

مدت زمان انتظار برای این روش پناهندگی

چه مدت زمان را در بر میگیرد که پناهندگی من در کشور دوم پذیرفته شود و من واجد شرایط اسپانسرشپ ریفوجی به کانادا شوم؟

این پروسه در کشور های مختلف متفاوت است و بستگی دارد به قوی بودن کیس شما، کامل بودن اسناد تان و مدت زمانی که کیس شما برای بررسی در نوبت می ماند. این زمان ممکن است از شش ماه تا بیشتر از پنج سال طول بکشد. و از زمان پذیرش در کشور دوم تا رسیدن به خاک کانادا بین ۱۸ تا بیشتر از ۳۰ ماه زمان میبرد.
 

احتمال قبولی پناهندگی از این روش

آیا این روش %100 تضمینی و حتمی هست

نخیر، در ختم پروسه درخواست اسپانسرشپ شما، سفارت کانادا شما را برای یک مصاحبه دعوت می کند. اگر در این مصاحبه از کیس تان خوب دفاع نتنوانستید، ممکن است رد شوید. اگر پاسخ ها و توضیحات شما قناعت ایمیگریشن آفسر را فراهم کردند، به شما ویزه صادر می کنند تا بتوانید کانادا بیایید.
اصولا در کار حقوقی اصولا هیچ تضمینی وجود ندارد هرچند تجربه و دانش مجموعه ما در این مسیر که پیچیده گی و مشکلات خاص خود را دارد کمک موثری در قبولی پرونده شما خواهد بود
 

کمک هزینه برای پناهندگان

آیا می توان به هزینه دولت کانادا یا سازمان ملل متحد بلیط پرواز به کانادا را خرید؟

به احتمال زیاد، نخیر. اداره سازمان ملل متحد برای پناهنده گان یا یو ان اچ سی آر در کشور های متعددی دیگر مهاجرین را از طریق خودشان به دولت های کشورهای غربی، مخصوصاً کانادا، معرفی نمی کند. در این مورد از دفتر ملل متحد معلومات دقیق بگیرید. در غیر آن، باید اشخاص و افراد یا نهادهای واجد شرایط در کانادا شما را شخصی اسپانسر کنند.
 

شرط مالی برای ضامن - اسپانسرشیپ

برای اسپانسر شدن به چه مقدار پول نیاز دارم؟

برای اسپانسرشپ شخصی، اسپانسر کننده گان شما به پول زیادی نیاز دارند. اسپانسر کننده گان شما باید در کانادا حساب بانکی به نام شما باز کنند و مبلغی را در آن به عنوان ضمانت برای شما بلاک کنند. این مبلغ بخاطری است که دولت کانادا مطمین شود شما بعد از آمدن به کانادا، برای یک سال آینده مصارف و مخارج تان را تامین کرده می توانید و باردوش دولت نمی شوید.
اگر اسپانسر کننده گان شما پول نقد ندارند که در بانک بگذارند، می توانند مقدار پولی را که برای شما نیاز است تقسیم دوازده ماه کنند و بعد تقسیم پنج کنند و بعد همان مبلغ را – بعلاوه مصارف خانواده خودشان – برای کمک ماهوار به شما تعهد کنند.
مبلغ پول مورد نیاز برای پناهنده توسط دولت کانادا بر اساس تعداد خانواده تعیین شده است و قرار زیر است:
یک نفر: ۱۶۵۰۰ دلار کانادایی
دو نفر: ۲۴۸۰۰
سه نفر: ۲۶۷۰۰
چهار نفر: ۲۸۷۰۰
پنج نفر: ۳۲۳۰۰
شش نفر: ۳۵۵۰۰
۷ نفر و یا بیشتر: ۳۵۵۰۰ + ۲۷۰۰ (یعنی برای هر نفری که اضافه می شود ۲۷۰۰ دالر بالای ۳۵۵۰۰ اضافه می شود)
این ارقام ممکن است تغییر کند
این مبلغ پول تنها به شکل ضمانت برای واجد شرایط شدن شما نیاز است و بعد از آمدن ِ شما به کانادا به شما تعلق میگیرد تا برای یک سال آینده مصارف تان را تامین کنید.
اسپانسر کننده های من در کانادا پول کافی ندارند، آیا من می توانم این پول را به اسپانسر کننده هایم به کانادا بفرستم؟
نخیر. از لحاظ قانونی، پناهنده نمی تواند پول مورد نیاز را به اسپانسر کننده بفرستد. اما کسی دیگری – خویش، قوم، دوست و یا بیگانه، می تواند پول مورد نظر را به عنوان کمک بلا عوض به شما، به اسپانسر کننده های شما بفرستد.
آیا نیاز دارم برای پیشبرد کارهای خود وکیل بگیرم؟
نخیر. اگر اسپانسر کننده گان شما ترتیب و طی مراحل اسناد اسپانسرشپ را بلد هستند، خوب؛ اگر نه، باید برای پیشبرد کارهای تان وکیل مجوز کانادایی را در بدل فیس استخدام کنید. فیس وکیل ها میان پنج هزار تا پانزده هزار دالر است.
 

چه شخصی در کانادا پناهنده میباشد؟

بر اساس برنامه حمایتی از پناهندگان کانادا: هر شخصی که مجبور شده تا از خانه شهر و کشورش فرار کند و بدلیل ترس از محاکمه ویا مکافات بر پایه نژاد مذهب ملیت و یا عقاید سیاسی و حتی عضویت در گروه های خاصی ترس از بازگشت به آن سرزمین را دارد

بخش حمایت از پناهندگان کانادا مسئول بررسی تمام اشخاصی هست که ادعای پناهندگی و یا اشحاصی که نیاز به  حمایت و حفاظت دارند

در حالت کلی دو نوع پناهنده وجود دارد

پناهنده قراردادی

Convention Refugees

پناهنده کسی هست که بتواند اثبات کند   قادر به برگشتن به کشور مبدا یا کشوری که در آن سکونت داشته نیست و البته به علت ترس قابل اثبات از  محاکمه و مکافات  برپایه یکی از موارد زیر

شخص و افرادی که به حمایت نیاز دارند

Person in need of Protection

هر شحصی که بتواند اثبات کند که تمایل ندارد و یا  قادر به برگشتن به کشور مبدا یا کشوری که در آن سکونت داشته نیست و البته به علت در خطر بودن بابت جان ویا مکافات ظالمانه و غیر طبیعی و یا احتمال شکنجه

توجه کنید که منظور از در خطر بودن شامل خطر بابت کمبود و امکانات  بهداشتی رفاهی مانند کمبود خدمات سلامتی نمیشود

توجه (اخطار)

توجه (اخطار)

برای هر دو مورد پناهندگی و یا حقاظت بایستی مدارک کافی و قابل قبول برای اثبات ادعا به دادگاه (بخش پناهندگی) تهیه و ارایه شود

آیا من واجد شرایط پناهندگی هستم؟

Have already been granted refugee status in Canada or another country
Have been refused previously for refugee protection in Canada
Have had a prior claim that was determined to be ineligible, withdrawn or abandoned

A credit check, while important, is not always a definitive picture as to a tenant’s finances. Some may have a large balance on their cards that they are working to bring down, or a similar situation that impacts their score. My tenants have a terrible score but have never missed a payment. Some people just need help, don’t forget to be human. That’s the part too many of the slumlords in this group forget.

Have committed crimes

crimes including, but not limited to, war crimes, crime against humanity, serious crimes outside the country of refuge or other acts that are contrary to the principles of the United Nations

The Safe Third Country Agreement (STCA)

The Safe Third Country Agreement (STCA) is an agreement between Canada and the United States that mandates that those claiming refugee must claim it in the first country that they arrive in before crossing the border and claiming it in the second country. There are exceptions to this rule.

The first is if the person making the claim has a family member who is in Canada and is a citizen, permanent resident, holds a work or study permit or is over the age of 18 and has an active Refugee matter before the Immigration Refugee Board. The second exception is for unaccompanied minors, which include people that are under the age of 18 and are not accompanied by parents or guardian, spouse or common law partner and do not have parents or a guardian in Canada or the United States. The third exception is Document holder exceptions which include people who have valid Canadian visas, study or work permit, travel document issued by Canada or do not require a visa to enter Canada but require one to enter the United States. The last exception is for people who fall under the public interest exception. This category applies to people who have been convicted of a crime that holds the death penalty as a potential sentence. It is important to note that even if you meet any of these exceptions, you must prove that you are eligible for a refugee claim in Canada by meeting all the other requirements.

توجه کنید که حتی اگر شما به اقامت دایم کانادا برسید دولت ممکن است درخواست ابطال آن را به دلایل مختلفی از جمله سفر و یا دریافت پاسپورت کشوری که از آن فرارکرده و به کانادا آمده اید و یا از بین رفتن دلایلی که برای آن درخواست پناهندگی داده اید را بدهد و همچنین ممکن است به علت ارائه اطلاعات غلط پناهندگی شما باطل شود و برای همین توصیه ما به شما تماس گرفتن با افراد واجد شرایط برای دفاع و کمک به ارایه درخواست و قبولی پناهندگی هست

In all, the steps for a refugee claim are as follows

(( یا ))

بسیار مهم است که توجه کنید که اگر پرونده شما واجد شرایط اعتراض برای تجدیدنظر در دادگاه بخش پناهندگی نباشد شما ممکن هست هنوز شانس اعتراض به دادگاه فدرال برای تجدیدنظر به علت بررسی قوانین و غیره را هنوز داشته باشید

توجه (اخطار)

توجه (اخطار)

برای هر دو مورد پناهندگی و یا حقاظت بایستی مدارک کافی و قابل قبول برای اثبات ادعا به دادگاه (بخش پناهندگی) تهیه و ارایه شود

refugee_group5 Read More »

Refugee

Immigration & Refugee

Am I eligible to make a claim?​
Check it out!
red up Arrow rent lawyer

REFUGEE

We'll find out best solution for you
Contact us for FREE consultation!

If you are fleeing your country because you fear persecution, you can apply for asylum in Canada. If you are granted asylum, this gives you refugee status and the right to stay. To apply for asylum, you must be physically present in Canada or be seeking entry into the country at a port of entry.

Refugee Immigration Services

Refugee Claims and related processes could be so complicated. We provide personalized service and professional representation in refugee claims and protections.

We provide legal advice on aspects of the claim, including eligibility assessment, filing documents, interviews with officials, and appeals processes. Our knowledge and experience have a thorough understanding of regulations related to refugee claims. 

If you are interested in applying for refugee status, contact RioLaw.ca today. 

Who is considered a refugee in Canada?

According to the Canadian Refugee Protection Program, a person who is forced to flee his or her home country and cannot return because of a well-founded fear of persecution based on race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group is considered a refugee. Canada’s Refugee Protection Division determines whether an individual meets the definition of a refugee.

Convention Refugees

A convention refugee is someone who has proved to the Refugee Protection Division that they are unable or unwilling to return to their country of origin or country of previous residence because they have a well-founded fear of persecution based on:

Person in need of Protection

Someone who has proved to the Refugee Protection Division that they are unable or unwilling to return to their country of origin or country of previous residence because they would personally be subjected to danger, torture or a risk to their life or a risk of cruel and unusual punishment regardless of where they are in the country. This does not include risk that is a product of the country’s inability to provide adequate health or medical care.

ATTENTION

ATTENTION

Whether you claim refugee as a convention refugee or a person in need of protection, you must provide the Refugee Protection Board with sufficient evidence and/or be credible in your testimony to prove your claim.

Refugee Protection Division

Overview of Refugee Claims before the Refugee Protection Division

The Refugee Protection Division is a tribunal branch of the Immigration and Refugee Board (IRB). The Refugee Protection Division hears matters from individuals claiming protected person status. Claims can be made at an IRCC or CBSA office in Canada or a Port of Entry, such as an airport or border. You may also make a claim from outside of Canada, but such claims are not processed by the Refugee Protection Division, they are processed by IRCC. Claims for refugee status are made under two categories: a convention refugee or a person in need of protection.

The first step is the intake in which the CBSA officer will determine eligibility for a refugee claim, including ensuring you are not inadmissible. A Basic of Claim (BOC) form that details all the information of the claim  is made with the same significance and effect as a statement made under oath (although changes and/or additions to the BOC form can be at a later date, but material changes may lead to adverse inferences). Documents to  establish identity as well as evidence to support the claim will be required. Where that information cannot be produced the claimant will be asked to explain why and what steps were taken to obtain the evidence.

If a claim is made at a port of entry the original BOC form must be provided to the Refugee Protection Division within 15 days from when the claim is made. If the claim is made in-land, the BOC form must be submitted to the officer before whom the claim is made. The officer has 3 days to determine if the claim is eligible for referral to the Refugee Protection Division. Where the officer fails to make a determination within 3 days, the claim is considered eligible. The CBSA officer may suspend the assessment if a report is made alleging inadmissibility concerns on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, organized criminality or the officer is waiting for the Court to make a decision on an offence the claimant has been charged with that carries a maximum sentence of 10 years or more. If the claim is found eligible, the claimant will be allowed to remain in Canada for the duration of the processing of the refugee claim.

Upon claiming protected person status, the claimant must appear for a hearing and has the burden to establish that the claimant is a convention refugee or a person in need of protection (although it is possible that the Minister grants refugee status without a hearing before the Refugee Protection Division).

Am I eligible to make a claim?

You cannot make a claim
Have already been granted refugee status in Canada or another country
Have been refused previously for refugee protection in Canada
Have had a prior claim that was determined to be ineligible, withdrawn or abandoned

A credit check, while important, is not always a definitive picture as to a tenant’s finances. Some may have a large balance on their cards that they are working to bring down, or a similar situation that impacts their score. My tenants have a terrible score but have never missed a payment. Some people just need help, don’t forget to be human. That’s the part too many of the slumlords in this group forget.

Have committed crimes

crimes including, but not limited to, war crimes, crime against humanity, serious crimes outside the country of refuge or other acts that are contrary to the principles of the United Nations

The Safe Third Country Agreement (STCA)

The Safe Third Country Agreement (STCA) is an agreement between Canada and the United States that mandates that those claiming refugee must claim it in the first country that they arrive in before crossing the border and claiming it in the second country. There are exceptions to this rule.

The first is if the person making the claim has a family member who is in Canada and is a citizen, permanent resident, holds a work or study permit or is over the age of 18 and has an active Refugee matter before the Immigration Refugee Board. The second exception is for unaccompanied minors, which include people that are under the age of 18 and are not accompanied by parents or guardian, spouse or common law partner and do not have parents or a guardian in Canada or the United States. The third exception is Document holder exceptions which include people who have valid Canadian visas, study or work permit, travel document issued by Canada or do not require a visa to enter Canada but require one to enter the United States. The last exception is for people who fall under the public interest exception. This category applies to people who have been convicted of a crime that holds the death penalty as a potential sentence. It is important to note that even if you meet any of these exceptions, you must prove that you are eligible for a refugee claim in Canada by meeting all the other requirements.

What happens after the Refugee Protection Division hears my claim?

After the hearing at the Refugee Protection Division, a claimant will be granted status as a protected person if the panel has found that the claimant is a convention refugee or a person in need of protection or be refused and then the conditional removal order will become effective within a designated time period unless an appeal is made to the Refugee Appeal Division and/or other steps under the law. If you are granted status as a protected person, you may apply for permanent residency. If your claim has been refused, you may appeal to the Refugee Appeal Division. It is important to note that if the Refugee Protection Division grants refugee status to an individual, the Minister retains the right to file an appeal to the Refugee Appeal Division if they believe the Refugee Protection Division erred in their decision.

If you have been granted permanent residence status, it is important to note that the Government may make an application to revoke your status as a refugee for any of number of reasons, including travelling back to the country of refuge, obtaining and using a passport from the country of refuge, re-establishing yourself in the country of refuge and/or the reasons for which the person sought refuge have ceased. Your refugee status may also be vacated if you have been found to have misrepresented when you made your claim. For more information on refugee cessation matters, we encourage you to contact a legal professional.

In all, the steps for a refugee claim are as follows

OR

It is important to note that if you are not eligible to file an appeal to the Refugee Appeal Division, you may file an Application for Leave and Judicial Review to the Federal Court.

Refugee Read More »

SEND YOUR TICKET!

  • UPLOADE YOUR TICKET HERE
  • OR
  • TEXT YOUR TICKET! TO: (647)848-4343


This will close in 0 seconds

Book *FREE* Consultation

***Let's Chat! Let's Talk**

This will close in 0 seconds

Tell your Story

We'll Plan NEXT STEP base your caseThis will close in 0 seconds