Call us Now ,Best Paralegal for Landlord & Tenant, Small Claim . Traffic Ticket, Immigration & Refugee , Notary

مهاجرت

مسیری است برای زندگی بهتر

( پناهندگی با ضامن خصوصی (اسپانسرشیپ

معرفی روش گناهندگی با ضامن خصوصی - گروه 5

برای این روش پناهندگی که از بهترین روش های پناهندگی است. نیاز به پنج نفرکه در کانادا زندگی کنند، و یکسری شرایط مانند اقامت دائم و یا شهروندی کانادا را داشته باشند و همگی در یک شهر و یا محدوده زندگی کنند و  بالای ۱۸ سال باشد نیاز است. این افراد می توانند گروه پنج نفری را تشکیل بدهند و پناهنده ی را از کشور دومی اسپانسر کنند و به کانادا بیاورند. اعضای این گروه باید تعهد کنند که بعد از آمدن ِ پناهنده به کانادا برای حداقل یک سال آینده او را از لحاظ اجتماعی، روانی و مالی حمایت و یاری می کنند.

آیا غیر گروه پنج، راه دیگری هم برای اسپانسر شدن پناهنده وجود دارد؟

بلی. شماری از نهادهای در کانادا مانند کلیسا ها، مساجد، سازمانها و انجمن های خیریه نیز واجد شرایط اسپانسرشپ پناهنده (ریفوجی) هستند.  که “اگریمنت هولدر ها” نامیده میشوند. این نهادها لیست انتظار طولانی  از پناهنده گان را دارند که ممکن است پناهنده گان تازه ثبت شده سالها در انتظار بمانند. در ضمن، این نهاد ها اهداف مختلفی دارند مانند اینکه تنها به خانواده های هدف خود که مستحق نامیده میشوند کمک می کنند و هرکدام تعریف خودشان را از مستحق دارند.
 

تعریف کشور دوم ( کجاست)؟

اگر شما را افغانی فرض کنیم، و شما به تاجکستان پناهنده شده اید، کشور دوم تاجکستان است. اگر از افغانستان به هندوستان پناهنده شده اید، کشور دوم هندوستان است.
اگر در کشوری که شما هستید یو ان اچ سی آر فعالیت دارد و پناهجو می پذیرد، باید کیس شما توسط این اداره پذیرفته شده باشد و ریفوجی کارت یو ان اچ سی آر یا دفتر ملل متحد در امور پناهندگاه را دریافت کرده باشید. با کاغذ آبی ثبت کیس تان واجد شرایط اسپانسرشپ ریفوجی نمی شوید.
در کشوری که یو ان اچ سی آر پناهنده نمی پذیرد – مانند تاجکستان و ترکیه، شما باید توسط اداره مهاجرت حکومت آن کشور به صفت پناهنده قبول شده باشید و کارت پناهندگی آن کشور را گرفته باشید. در تاجکستان این کارت به نام کارت سرخ یاد می شود.

پناهنده به کشوری که از آن فرار کرده نبایستی برگردد

اگر خودم را در کشور دومی ثبت کنم و به شکل مقطعی برای کار و یا کارهای مهم دیگر برگردم به افغانستان، برایم مشکل ساز می شود؟

بلی، کیس پناهندگی شما بطور خودکار بسته می شود، ادعای شما دروغ محسوب می شود و از کشور دومی به افغانستان برگردانده می شوید.
معنای ذاتی پناهندگی وجود خطر در کشور یا منطقه ای خاص است که پناهنده از آن فرار کرده است و بنابراین برگشتن به کشور مبدا وقتی آن خطر و یا تبعیض وجود دارد ممکن نیست و اگر آن مسئله حل شده باشد دیگر پناهندگی معنایی ندارد
 

آیا اعضای گروه پنج باید وابستگی خانوادگی با پناهنده داشته باشند؟

آیا اعضای گروه پنج باید خویش و اقارب من باشند؟ نخیر، می توانند بیگانه نیز باشند.

آیا گروه پنج در کانادا که قبلاً خانواده ی را اسپانسر کرده است می تواند مرا و یا خانواده ی مرا نیز اسپانسر کند؟

بلی. اگر اعضای گروه پنج از عهده مصارف اسپانسر شونده گان برامده بتوانند، می توانند خانواده دومی و سومی را نیز اسپانسر کنند.
 

مدت زمان انتظار برای این روش پناهندگی

چه مدت زمان را در بر میگیرد که پناهندگی من در کشور دوم پذیرفته شود و من واجد شرایط اسپانسرشپ ریفوجی به کانادا شوم؟

این پروسه در کشور های مختلف متفاوت است و بستگی دارد به قوی بودن کیس شما، کامل بودن اسناد تان و مدت زمانی که کیس شما برای بررسی در نوبت می ماند. این زمان ممکن است از شش ماه تا بیشتر از پنج سال طول بکشد. و از زمان پذیرش در کشور دوم تا رسیدن به خاک کانادا بین ۱۸ تا بیشتر از ۳۰ ماه زمان میبرد.
 

احتمال قبولی پناهندگی از این روش

آیا این روش %100 تضمینی و حتمی هست

نخیر، در ختم پروسه درخواست اسپانسرشپ شما، سفارت کانادا شما را برای یک مصاحبه دعوت می کند. اگر در این مصاحبه از کیس تان خوب دفاع نتنوانستید، ممکن است رد شوید. اگر پاسخ ها و توضیحات شما قناعت ایمیگریشن آفسر را فراهم کردند، به شما ویزه صادر می کنند تا بتوانید کانادا بیایید.
اصولا در کار حقوقی اصولا هیچ تضمینی وجود ندارد هرچند تجربه و دانش مجموعه ما در این مسیر که پیچیده گی و مشکلات خاص خود را دارد کمک موثری در قبولی پرونده شما خواهد بود
 

کمک هزینه برای پناهندگان

آیا می توان به هزینه دولت کانادا یا سازمان ملل متحد بلیط پرواز به کانادا را خرید؟

به احتمال زیاد، نخیر. اداره سازمان ملل متحد برای پناهنده گان یا یو ان اچ سی آر در کشور های متعددی دیگر مهاجرین را از طریق خودشان به دولت های کشورهای غربی، مخصوصاً کانادا، معرفی نمی کند. در این مورد از دفتر ملل متحد معلومات دقیق بگیرید. در غیر آن، باید اشخاص و افراد یا نهادهای واجد شرایط در کانادا شما را شخصی اسپانسر کنند.
 

شرط مالی برای ضامن - اسپانسرشیپ

برای اسپانسر شدن به چه مقدار پول نیاز دارم؟

برای اسپانسرشپ شخصی، اسپانسر کننده گان شما به پول زیادی نیاز دارند. اسپانسر کننده گان شما باید در کانادا حساب بانکی به نام شما باز کنند و مبلغی را در آن به عنوان ضمانت برای شما بلاک کنند. این مبلغ بخاطری است که دولت کانادا مطمین شود شما بعد از آمدن به کانادا، برای یک سال آینده مصارف و مخارج تان را تامین کرده می توانید و باردوش دولت نمی شوید.
اگر اسپانسر کننده گان شما پول نقد ندارند که در بانک بگذارند، می توانند مقدار پولی را که برای شما نیاز است تقسیم دوازده ماه کنند و بعد تقسیم پنج کنند و بعد همان مبلغ را – بعلاوه مصارف خانواده خودشان – برای کمک ماهوار به شما تعهد کنند.
مبلغ پول مورد نیاز برای پناهنده توسط دولت کانادا بر اساس تعداد خانواده تعیین شده است و قرار زیر است:
یک نفر: ۱۶۵۰۰ دلار کانادایی
دو نفر: ۲۴۸۰۰
سه نفر: ۲۶۷۰۰
چهار نفر: ۲۸۷۰۰
پنج نفر: ۳۲۳۰۰
شش نفر: ۳۵۵۰۰
۷ نفر و یا بیشتر: ۳۵۵۰۰ + ۲۷۰۰ (یعنی برای هر نفری که اضافه می شود ۲۷۰۰ دالر بالای ۳۵۵۰۰ اضافه می شود)
این ارقام ممکن است تغییر کند
این مبلغ پول تنها به شکل ضمانت برای واجد شرایط شدن شما نیاز است و بعد از آمدن ِ شما به کانادا به شما تعلق میگیرد تا برای یک سال آینده مصارف تان را تامین کنید.
اسپانسر کننده های من در کانادا پول کافی ندارند، آیا من می توانم این پول را به اسپانسر کننده هایم به کانادا بفرستم؟
نخیر. از لحاظ قانونی، پناهنده نمی تواند پول مورد نیاز را به اسپانسر کننده بفرستد. اما کسی دیگری – خویش، قوم، دوست و یا بیگانه، می تواند پول مورد نظر را به عنوان کمک بلا عوض به شما، به اسپانسر کننده های شما بفرستد.
آیا نیاز دارم برای پیشبرد کارهای خود وکیل بگیرم؟
نخیر. اگر اسپانسر کننده گان شما ترتیب و طی مراحل اسناد اسپانسرشپ را بلد هستند، خوب؛ اگر نه، باید برای پیشبرد کارهای تان وکیل مجوز کانادایی را در بدل فیس استخدام کنید. فیس وکیل ها میان پنج هزار تا پانزده هزار دالر است.
 

چه شخصی در کانادا پناهنده میباشد؟

بر اساس برنامه حمایتی از پناهندگان کانادا: هر شخصی که مجبور شده تا از خانه شهر و کشورش فرار کند و بدلیل ترس از محاکمه ویا مکافات بر پایه نژاد مذهب ملیت و یا عقاید سیاسی و حتی عضویت در گروه های خاصی ترس از بازگشت به آن سرزمین را دارد

بخش حمایت از پناهندگان کانادا مسئول بررسی تمام اشخاصی هست که ادعای پناهندگی و یا اشحاصی که نیاز به  حمایت و حفاظت دارند

در حالت کلی دو نوع پناهنده وجود دارد

پناهنده قراردادی

Convention Refugees

پناهنده کسی هست که بتواند اثبات کند   قادر به برگشتن به کشور مبدا یا کشوری که در آن سکونت داشته نیست و البته به علت ترس قابل اثبات از  محاکمه و مکافات  برپایه یکی از موارد زیر

شخص و افرادی که به حمایت نیاز دارند

Person in need of Protection

هر شحصی که بتواند اثبات کند که تمایل ندارد و یا  قادر به برگشتن به کشور مبدا یا کشوری که در آن سکونت داشته نیست و البته به علت در خطر بودن بابت جان ویا مکافات ظالمانه و غیر طبیعی و یا احتمال شکنجه

توجه کنید که منظور از در خطر بودن شامل خطر بابت کمبود و امکانات  بهداشتی رفاهی مانند کمبود خدمات سلامتی نمیشود

توجه (اخطار)

توجه (اخطار)

برای هر دو مورد پناهندگی و یا حقاظت بایستی مدارک کافی و قابل قبول برای اثبات ادعا به دادگاه (بخش پناهندگی) تهیه و ارایه شود

آیا من واجد شرایط پناهندگی هستم؟

Have already been granted refugee status in Canada or another country
Have been refused previously for refugee protection in Canada
Have had a prior claim that was determined to be ineligible, withdrawn or abandoned

A credit check, while important, is not always a definitive picture as to a tenant’s finances. Some may have a large balance on their cards that they are working to bring down, or a similar situation that impacts their score. My tenants have a terrible score but have never missed a payment. Some people just need help, don’t forget to be human. That’s the part too many of the slumlords in this group forget.

Have committed crimes

crimes including, but not limited to, war crimes, crime against humanity, serious crimes outside the country of refuge or other acts that are contrary to the principles of the United Nations

The Safe Third Country Agreement (STCA)

The Safe Third Country Agreement (STCA) is an agreement between Canada and the United States that mandates that those claiming refugee must claim it in the first country that they arrive in before crossing the border and claiming it in the second country. There are exceptions to this rule.

The first is if the person making the claim has a family member who is in Canada and is a citizen, permanent resident, holds a work or study permit or is over the age of 18 and has an active Refugee matter before the Immigration Refugee Board. The second exception is for unaccompanied minors, which include people that are under the age of 18 and are not accompanied by parents or guardian, spouse or common law partner and do not have parents or a guardian in Canada or the United States. The third exception is Document holder exceptions which include people who have valid Canadian visas, study or work permit, travel document issued by Canada or do not require a visa to enter Canada but require one to enter the United States. The last exception is for people who fall under the public interest exception. This category applies to people who have been convicted of a crime that holds the death penalty as a potential sentence. It is important to note that even if you meet any of these exceptions, you must prove that you are eligible for a refugee claim in Canada by meeting all the other requirements.

توجه کنید که حتی اگر شما به اقامت دایم کانادا برسید دولت ممکن است درخواست ابطال آن را به دلایل مختلفی از جمله سفر و یا دریافت پاسپورت کشوری که از آن فرارکرده و به کانادا آمده اید و یا از بین رفتن دلایلی که برای آن درخواست پناهندگی داده اید را بدهد و همچنین ممکن است به علت ارائه اطلاعات غلط پناهندگی شما باطل شود و برای همین توصیه ما به شما تماس گرفتن با افراد واجد شرایط برای دفاع و کمک به ارایه درخواست و قبولی پناهندگی هست

In all, the steps for a refugee claim are as follows

(( یا ))

بسیار مهم است که توجه کنید که اگر پرونده شما واجد شرایط اعتراض برای تجدیدنظر در دادگاه بخش پناهندگی نباشد شما ممکن هست هنوز شانس اعتراض به دادگاه فدرال برای تجدیدنظر به علت بررسی قوانین و غیره را هنوز داشته باشید

توجه (اخطار)

توجه (اخطار)

برای هر دو مورد پناهندگی و یا حقاظت بایستی مدارک کافی و قابل قبول برای اثبات ادعا به دادگاه (بخش پناهندگی) تهیه و ارایه شود

SEND YOUR TICKET!

  • UPLOADE YOUR TICKET HERE
  • OR
  • TEXT YOUR TICKET! TO: (647)848-4343


This will close in 0 seconds

Book *FREE* Consultation

***Let's Chat! Let's Talk**

This will close in 0 seconds

Tell your Story

We'll Plan NEXT STEP base your caseThis will close in 0 seconds